Batteri- och Kraftpaket för Släp och Trailers som driver elektrisk och hydraulisk utrustning, med unik återladdning från dragbilens belysningskrets.

Impressum

Impressum

Ansvarig för innehållet
InnoNet AB
Olvägen 7
342 50 Vislanda
Telefon: +46 472-483 83
E-Mail: info@innonet.se
Org. Nummer 556684-9385
VAT-nr SE556684938501

Ansvarig
Jan-Åke Svensson

Information om länkade sidor

I innehållet på vår webbplats finns länkar till andra webbplatser. För alla dessa länkar gäller följande: Vi har ingen möjlighet att påverka utformningen eller innehållet på länkade webbplatser. Av denna anledning meddelar vi uttryckligen att vi inte tar ansvar för innehållet på några länkade webbplatser på någon del av vår webbplats inkl. alla underliggande sidor. Denna förklaring omfattar alla länkar, banners och sökmotorer som förekommer på denna webbplats och allt innehåll på de webbplatser som länkar, banners och sökmotorer på denna webbplats leder till.

Registrerade varumärken och upphovsrätt

Innehållet och strukturen på InnoNet AB´s webbplatser, samt de texter, bilder, grafer, filer osv. som förekommer på webbplatsen omfattas av upphovsrättsligt skydd och andra lagar för att skydda immateriell egendom. Utlämning, förändring, kommersiell användning eller någon form av användning på andra webbplatser eller i andra medier är inte tillåten.

Alla andra, ej explicit namngivna varumärken är respektive företags egendom.