Batteri- och Kraftpaket för Släp och Trailers som driver elektrisk och hydraulisk utrustning, med unik återladdning från dragbilens belysningskrets.

Produkter

P-LIGHT Sortiment

P-LIGHT är ett batteri- och kraftpaket som driver belysning, elektriska och hydrauliska funktioner på lastbilar, släp och trailers.
Allt utgår från att laddning sker med upp till 10A från fordonets belysningskrets och därigenom så har alla P-LIGHT funktionen att parkerings- och positionsljus kan tändas vid parkering av släpet/trailern.
Utökad laddning kan fås upp till 45Ah och batterikapaciteten är från 18Ah till 200Ah. P-LIGHT driver de mest förekommande elektriska och hydrauliska funktioner på släp och trailers, se funktionsöversikt på sid 6.
En av de största fördelarna med P-LIGHT är att släpet/trailern blir oberoende av dragbilen och alla funktioner kan köras när släpet är frånkopplat, så fort släpet kopplas till dragbilen laddas batterierna intelligent igen.
När dragbilen är tillkopplad fungerar P-LIGHT som en ackumulator som balanserar uttagen från bilen.

Till P-LIGHT Funktionsöversikt

All teknisk information, dokument, bruksanvisningar, servicerekommendationer och installationsanvisningar finns på support.p-light.com. Har ni några frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss.