Batteri- och Kraftpaket för Släp och Trailers som driver elektrisk och hydraulisk utrustning, med unik återladdning från dragbilens belysningskrets.

Vad säger lagen?

Viktigt att tänka på i trafiken!

Varje dygn sker många korttidsparkeringar av släp och trailers på våra vägar, vissa bra, andra mindre bra, många till och med livsfarliga.
Detta medför årligen flera olyckor, ibland med svåra personskador och i vissa fall med dödlig utgång. Ofta är orsaken att trafikanterna inte hinner observera släp och trailers som parkerats utan tänd belysning i mörkret. Det är alltid den som parkerat som bär ansvaret.

Så här säger Svenska Lagen

Lagen är tydlig om hur fordon ska vara belysta under parkering i mörker.

Utdrag ur svenska belysningslagen 74§

”När ett fordon har stannats eller parkerats på en väg skall fordonets parkerings- och baklyktor vara tända under mörker, skymning eller gryning och i övrigt när väderleken eller andra omständigheter gör det nödvändigt för att andra trafikanter skall uppmärksamma det.”

Utdrag ur svenska belysningslagen 75§

”Bestämmelserna i 74§ gäller inte om vägen är så väl belyst att fordonet ändå kan uppmärksammas tydligt på tillräckligt avstånd eller om fordonet stannats eller parkerats utanför körbanan och vägrenen.”