Batteri- och Kraftpaket för Släp och Trailers som driver elektrisk och hydraulisk utrustning, med unik återladdning från dragbilens belysningskrets.

P-LIGHT 1-axelstyrning

P-LIGHT Maxi XL Hydro Comp

För drift av 1-axelstyrning

Med P-LIGHT Maxi XL Hydro Comp driver du 1-axelstyrning samt pneumatiska ventiler till axellåsning (medspårande och styrbara axlar). Med installerad radiostyrning blir handhavandet mycket enkelt. Se även funktionsöversikt.

Funktionsöversikt