Batteri- och Kraftpaket för Släp och Trailers som driver elektrisk och hydraulisk utrustning, med unik återladdning från dragbilens belysningskrets.

P-LIGHT Maxi XL Vibra

P-LIGHT Maxi XL Vibra

För drift av vibrator på tipp/bergflak

P-LIGHT Maxi XL Vibra är speciellt utvecklad för vibrator till grus/tippflak, som kräver kraftuttag på upp till 100A under 30-60 sekunder och totalt 5-10 minuter under en arbetsdag. Se även funktionsöversikt.

Funktionsöversikt