Batteri- och Kraftpaket för Släp och Trailers som driver elektrisk och hydraulisk utrustning, med unik återladdning från dragbilens belysningskrets.

P-LIGHT Maxi XL

P-LIGHT Maxi XL

Med kraftuttag för utrustning

Med P-LIGHT Maxi XL driver du enkelt elektrisk utrustning som kräver kraftuttag på upp till 100A under 30-60 sekunder och totalt 5-10 minuter under en arbetsdag eller utrustad med relä upp till 50A. Se även funktionsöversikt.

Funktionsöversikt